Skip to main content

More right-solid
More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Aug 4, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Житє і слово. Т. 1 . Видає Ольга Франко. - Львів: З друкарні Інстітута Ставропігійського під зарядом І. Пухира, 1894.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, History of Ukraine, літературознавство,...
Community Texts
Aug 3, 2020 Давидюк В.Ф.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору / Ін-т культурної антропології. – 2-ге видання, доп. й перероб. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 310 с. – ISBN 966-361-037-9 Зміст : Вступ  ... З Розділ перший. Міфологія казки ... 22 1.1. Казка в функціонально-міфологічному...
Topics: Українська міфологія, Первісна міфологія,...
Community Texts
Aug 3, 2020 Шанский Н.М.; Иванов В.В.; Шанская Т.В.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителей . Под ред. чл.-кор. АН СССР С.Г. Бархударова. Изд. 3-е испр. и доп. - М.: Просвещение, 1975. - 543 с.
Topics: этимологический словарь, русский язык, Языкознание,...
Community Texts
Jul 31, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Житє і слово. Вісник літератури, історії і фольклору. тт. 1-7 (1894-1897)
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, History of Ukraine, літературознавство,...
Community Texts
Jul 30, 2020 Радишевська М.; Погребенник В.; Михайлюта В.; Корольова Т.; Трош Т.; Гудзенко О.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Радишевська М., Погребенник В., Михайлюта В., Корольова Т., Трош Т., Гудзенко О. Новий довідник: Українська мова і література . — 5-е вид. — К.: Казка, 2008. — 864 с. — ISBN 966-8055-08-X
Topics: українська мова, українська література, український...
Community Texts
Jul 30, 2020 Нудьга Григорій Антонович
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Нудьга Г. А. Українська балада (З теорії та історії жанру) . — Київ : Дніпро, 1970. — 258 c.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, українські балади, українські пісні,...
Community Texts
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Новейший полный всеобщий песенник. Часть I. — Санктпетербург: Типография Императорского театра, 1818.  Українські пісні / «Пѣсни малороссійския» — С. 99—133.
Topics: Folklore, українські пісні, московські пісні, український...
Самый новейший, отборный московский и санктпетербургский песенник . - М.: Губ. тип., 1799. Українські пісні / «Пѣсни малороссійския» : На бережку у ставка ... 319 Гей, на тим боці Дунаю, Дунаю ... 321 Діду мій, голубе мій ... 322 Вийди Грицю на улицю ... 325 Ой під вишнею, під черешнею ... 325 Ой...
Topics: Folklore, українські пісні, московські пісні, український...
Community Texts
Jul 26, 2020 Вагилевич Іван Миколайович
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Народні пісні в записах Івана Вагилевича / Упорядкування, вступна стаття і примітки М. Й. Шалати. — Київ: Музична Україна, 1983. — 159 с.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Folk songs, Ukrainian, український фольклор,...
Community Texts
Jul 25, 2020 Трутовський Василь Федорович
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Собрание руских простых песен с нотами . - Санктпетербург: [Типография Академии наук], Ч. 3. - 1779. - 23 с. Ukrainian : Ой кряче, кряче та чорненький ворон ... 16 Ой гай, гай, гай зелененький ... 17 Ой коли я Прудиуса любила, любила ... 18
Topics: Folklore, українські пісні, московські пісні, український...
Community Images
image
eye 5
favorite 0
comment 0
Королевства Польского и Великого княжества Литовского чертеж. Пикарт П., Шхонебек А. - Москва, 1705. 1705 р. Пітер Пікарт (Picart Pieter; 1668—1737), Адріан Шхонебек (Adriaan Schoonebeek або Schoonebeck; 1661–1705) голландські гравери та картографи видали в Москві карту «Королевства Польского и Великого...
Topics: історія, история россии, Історія України, history of russia,...
Community Texts
Jul 23, 2020 Соболевский А.А.
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Соболевский А.А. Холмская Русь в этнографическом отношении . – Харьков: тип. "Мирный труд", 1910. – 13 с.
Topic: Холмщина
Настінне мальовання українських хат та господарських будівель при них. Зошит 1: Дніпропетровщина . — Харків–Київ: Державне видавництво України, 1930. — 44 с. + 48 іл.
Topics: Історія українського мистецтва, українська хата, хата
М. О. Максимович. Пѣснь о полку Игоревѣ, переведенная на украинское нарѣчіе Михайлом Максимовичем . – Кіев: Въ Университетской типографіи, 1857. – VIII, 47 с.
Topic: слово о полку Ігоревім
Community Texts
Jul 19, 2020 Січинський В.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Січинський В. Тризуб і прапор України . — Львів: вид. "Міссіонер", 1995. — 60 с.
Topics: тризуб, Історія України, History of Ukraine
Community Texts
Jul 18, 2020 Рудницький Ярослав-Богдан Антонович (1910—1995)
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Рудницький Ярослав Б.А. Слово й назва “Україна” . Українська Вільна Академія Наук. Серія; Ономастика, ч. 1. — Вінніпег: Накладом Української Книгарні у Вінніпегу, 1951. — 132 с.  ЗМІСТ   А. ВСТУП ... 7  Б. МОВОЗНАВЧА АНАЛІЗА ... 32   І. ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРАЛЬНИЙ БІК ... 32   1. Зовнішня...
Topics: Україна (назва), name of Ukraine, History of Ukraine
Гетьманщина у відображенні історичних пісень і дум: історіографія та методологія дослідження / О. І. Гуржій, Є. О. Мерімерін // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 134. - С. 134-143.
Topics: Гетьманщина, історичні пісні, Українські думи,...
Community Images
Jul 15, 2020 Тропінін Василь Андрійович (1776—1857)
image
eye 4
favorite 0
comment 0
Тропінін В.А. Пряля. 1818–1821
Topics: Українська вишивка, вишивка, вишиванка, Україна,...
Community Images
Jul 15, 2020 Тропінін Василь Андрійович (1776—1857)
image
eye 5
favorite 0
comment 0
Тропінін В.А. Пряля. 1810-ті
Topics: Українська вишивка, вишивка, вишиванка, Україна,...
Community Images
Jul 15, 2020 Тропінін Василь Андрійович (1776—1857)
image
eye 3
favorite 0
comment 0
Тропінін В.А. Дівчина з Поділля. 1821
Topics: Українська вишивка, вишивка, вишиванка, vyshyvanka,...
Community Images
Jul 15, 2020 Тропінін Василь Андрійович (1776—1857)
image
eye 4
favorite 0
comment 0
Тропінін В.А. Дівчина українка в пейзажі. 1820-ті
Topics: вишиванка, Українська вишивка, вишивка, vyshyvanka
Community Images
Jul 14, 2020 Рєпін Ілля Юхимович
image
eye 4
favorite 0
comment 0
Ілля Рєпін . «Солоха і дяк» (1926)
Topics: Українська вишивка, вишивка, вишиванка, Україна,...
Памятные записки А.В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй . — М.: Университетская типография, 1862. — 294 с.
Topic: история россии
Community Texts
Jul 10, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Москвитянин. Журнал, издаваемый М. Погодиным. ч. V, № 9. - Москва: В тип. Николая Степанова, 1843. М. Максимович . О малороссийском произношении местных имен. Объяснение к Шафариковой Славянской Карте. (1843 года 10-го июля). - С. 455 - 468 .
Topic: москвитянин
Community Texts
Jul 3, 2020 Максим Горький
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Максим Горький . О русском крестьянстве . - Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1922.
Topics: история россии, history of russia
Community Texts
Jun 27, 2020 Драгоманов Михайло Петрович
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Драгоманов М.П. Народні школи на Украйіні серед житьтьа і письменства в Россійі М. Драгоманова [Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії М. Драгоманова] . – Geneve ; Bale ; Lyon : Вид. "Гpомада" ; H. Georg, 1877. – 152 с. – (Les Ecoles Populaires en Ukraine par M. Dragomanow)
Topic: історія України
Community Texts
Jun 27, 2020 Драгоманов Михайло Петрович
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Драгоманов М.П. Література российска, великоруска, украінска и галицька [Література російська, великоруська, українська і галицька] / Украінець [псевд.]. – У Львові [Львів]: З дpук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом Ф. Саpніцкого [Розд. 3-4]. – 1874. – 75 с. – Пеpедpук з: Пpавда, р. 7.
Topic: літературознавство
Community Texts
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Вестник Европы. Пятый год. - Книга 6-я. Июнь . - Петербург: 1870.
Topic: Вестник Европы
Сборник Отделения русского языка и словесности АН (Спб.), т. 36 . 1885.
Topic: ОРЯиС
Сборник Отделения русского языка и словесности АН (Спб.), т. 22 . 1881. 
Topic: ОРЯиС
Community Texts
Jun 26, 2020 Бугера І.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Бугера І. Українське весілля на Лемківщині . - Львів: На сторожі, 1936. - 70 с. У фольклорно-етнографічному виданні містяться описи весільних обрядів, поширених на Лемківщині.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, українське весілля,...
Community Texts
Jun 26, 2020 Наливайко С.І.
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Наливайко С. І. Індоарійські таємниці України . — К.: Вид. центр "Просвіта", 2004. — 448 с.
Topic: Історія України
Community Texts
Jun 25, 2020 Милорадович Василь Петрович
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Українська відьма. Нариси з української демонології / В. П. Милорадович; упоряд., переклад і передм. О.Таланчук. – Київ: Веселка, 1993. – 72 с. – ISBN 5-301-01343-2 Відьми, русалки, упирі, домовики, чорти — ці так давно створені народною уявою дивовижні образи — не тільки матеріал для...
Topics: Folklore, Ethnography, Ukrainian folklore, Demonology, український фольклор,...
Community Texts
Jun 24, 2020 Шевченко О.О.; Безклубий І.А.; Гриценко І.С.
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Історія українського права: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. А. Безклубий [та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук, проф. І. А. Безклубого; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Грамота, 2010. - 336 с. - ISBN 978-966-349-279-7
Topics: Історія українського права, Історія України, History of...
Community Texts
Jun 22, 2020 Hilarion (Ohienko); Іларіон (Огієнко)
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Митрополит Іларіон . Етимологічно-семантичний словник української мови (Т. 1–4, 1979—1995).
Topics: український словник, українська мова,...
Community Texts
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его делах, собранное из разных историй иностранных, немецкой - Бишенга, латинской - Безольди, французской - Шевалье и рукописей русских, через Бунчукового товарища Петра Симоновского 1765 года . - Москва: В Унив....
Topics: Історія України, козаки, українське козацтво, History of...
Труды одиннадцатого Археологического съезда в Киеве (1899). Под редакцией графини Уваровой и С.С. Слуцкого. Том 1 . - Москва: Типография Г. Лисснера и А. Гепеля, 1901. Оглавление : Антонович В.Б. Археологическая карта Волынской губ., с картой, указателем имен географических,...
Topics: XI археологічний з'їзд, археологічний з'їзд
Каталог выставки XI-го Археологического съезда в Киеве (В здании Университета св. Владимира). - Киев: Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, в Москве, 1899.
Topics: XI археологічний з'їзд, археологічний з'їзд
Известия XI Археологического съезда в Киеве, 1-20 августа 1899 г. № 3-10. Оглавление: К. Хёрман. Старобоснийские надгробные памятники ... 24-25 В. Б. Антонович. О раскопках курганов в западной Волыни ... 25-27 Д. В. Цветаев. О Варшавских архивах ... 27-29 А. Н. Львов. Русское законодательство об...
Topics: XI археологічний з'їзд, археологічний з'їзд
Шестой Археологический съезд в Одессе 15 августа 1884 года . (Предварительный комитет, правила, вопросы). - Одесса: Тип. А. Шульце, 1883
Topics: VI археологічний з'їзд, археологічний з'їзд
Труды шестого Археологического съезда в Одессе (1884) Т.4 . - Одесса: Тип. А. Шульце, 1889 Оглавление : 1. А. С. Трачевский . Попытка применения эволюционной теории к археологии ... 1 2. А. Л. Крылов. О старине Донской области ... 26 3. И. Е. Энгельман . О происхождении ныне существующего...
Topics: VI археологічний з'їзд, археологічний з'їзд
Труды шестого Археологического съезда в Одессе (1884) Т.3. - Одесса: Тип. А. Шульце, 1887 Оглавление: Кондаков Н. П. Византийские церкви и памятники Константинополя ... 1–229, I–V Дестунис Г. С. Историко-топографический очерк сухопутных стен Константинополя ... 235 Люикс А. Г. Мечеть...
Topics: VI археологічний з'їзд, археологічний з'їзд
Community Images
Jun 18, 2020 Hondius, Willem
image
eye 5
favorite 0
comment 0
Богдан Хмельницький. Гравюра Вільгельма Гондіуса 1651 року «Bohdan Chmielnicki Exercitus Zaporovieñ. Præfectus, Belli Servilis Autor Rebelliumq. Cosaccorum et Plebis Ukrayneñ Dux» («Богдан Хмельницький. Війська Запорізького Головнокомандувач, Війни Хлопської Зачинатель, Повсталого Козацтва і Народу Українського Князь»).
Topics: History of Ukraine, Історія України
Community Texts
Jun 18, 2020 Войтович Л.В.; Заборовський Л.В.; Ісаєвич, Ярослав; Франк Сисин; Турилов А.А.; Флоря Б.Н.
texts
eye 5
favorite 1
comment 0
Документи російських архівів з історії України. Т. 1 : Документи до історії запорозького козацтва 1613 -1620 рр. / Канадський інститут українських студій, Центр українських історичних досліджень ім. Петра Яцика, Національна Академія Наук України, Інститут українознавства ім. І....
Topics: History of Ukraine, Історія України
Estats De la Couronne De Pologne, subdivises en leurs Palatinats, qui comprennent Le Royaume de Pologne, Le Grand Duche de Lithuanie, Les Duches e Prusse, Maovie, Samogitie, Les Provinces Volynie, et de Podolie, ou est compris L"Ukraine ou Pays des Cosques . . . Guillaume Sanson, Amsterdam. 1700 Гійом Сансон  (Guillaume Sanson; 1633—1703) французький картограф, син картографа Нікола Сансона, народився в Парижі....
Topics: Old map of Ukraine, map, мапа
Україна, велика країна Червоної Русі, що межує з частиною Польщі, Московії, Болгарії, Валахії, Поділля й Волині... П'єр ван Дер, 1710 рік.  На картуші карти зображені українські козаки. Цей варіант назви України буде неодноразово ще траплятися на західноєвропейських картах....
Topics: Old map of Ukraine, Vkrania quæ et Terra Cosaccorum, Ukraine
Community Texts
Jun 17, 2020 Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XXXVII-XXXVIII. Українські народні байки (звіриний епос). Т. I-II . Зібрав Володимир Гнатюк. - У Львові, 1916. Накладом  Наукового Товариства імені Шевченка. З друкарнї Наукового Товариства імені...
Topics: Folklore, Ethnography, Українські байки, етнографія,...
Community Texts
Jun 17, 2020 Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XXIX. Етноґрафічні матеріали з Угорської Русі. Зібрав Володимир Гнатюк. Том V. Казки з Бачки . - У Львові, 1910. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового Товариства імені Шевченка під...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ukrainian folk tales, Folktale, Українські...
Community Texts
Jun 17, 2020 Франко І.; Franko, Ivan, 1856-1916; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XXVIII. Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. Том III. Випуск ІІ (Рабунок–Ячмінь) . – У Львові, 1910. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, приповідки, Українські...
Community Texts
Jun 17, 2020 Франко І.; Franko, Ivan, 1856-1916; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XXVII. Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. Том III. Випуск І (Рабунок–Час) . - У Львові, 1909. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, приповідки, Українські...
Community Texts
Jun 17, 2020 Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XXVI. Народнї оповіданя про опришків . Зібрав Володимир Гнатюк. - У Львові, 1910. Наукового Товариства ім. Шевченка. З друкарнї Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К....
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Опришки, оповідання,...
Community Texts
Jun 17, 2020 Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XXV. Етноґрафічні матеріали з Угорської Русі. Зібрав Володимир Гнатюк. Том IV. Казки, леґенди, новелї, історичні спомини з Банату . - У Львові, 1909. Накладом  Товариства. З друкарнї...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, український фольклор,...
Community Texts
Jun 17, 2020 Франко І.; Franko, Ivan, 1856-1916; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XXIV. Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. Том II. Випуск ІI (Кравець–Пять) . - У Львові, 1908. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, етнографія, український...
Community Texts
Jun 16, 2020 Франко І.; Franko, Ivan, 1856-1916; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XXIII. Галицько-руські народні приповідки . Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. Том II. Випуск I (Дїти-Кпити). - У Львові, 1907. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, етнографія, український...
Community Texts
Jun 16, 2020 Роздольський О.І.; Людкевич С.П.; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XXII. Галицько-руські народні мельодії , зібрані на фоноґраф Йосифом Роздольським, списав і зредаґував Станїслав Людкевич. Часть II. - У Львові, 1908. Накладом  Товариства. З друкарнї...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, етнографія, український...
Community Texts
Jun 16, 2020 Роздольський О.І.; Людкевич С.П.; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XXI. Галицько-руські народні мелодії , зібрані на фоноґраф Йосифом Роздольським, списав і зредаґував Станїслав Людкевич. - У Львові, 1906. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, етнографія, український...
Community Texts
Jun 16, 2020 Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926; Etnohrafichna komisiia; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XIX. Коломийки. Том III . Зібрав Володимир Гнатюк. - У Львові, 1907. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарського.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ukrainian, коломийки, етнографія,...
Community Texts
Jun 16, 2020 Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926; Etnohrafichna komisiia; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. XVIII. Коломийки. Том II . Зібрав Володимир Гнатюк. - У Львові, 1906. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарського.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, коломийки, українські пісні,...
Community Texts
Jun 15, 2020 Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926; Etnohrafichna komisiia; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. 17. Коломийки . Том I. Зібрав Володимир Гнатюк. - У Львові, 1905. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарського.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, коломийки, українські пісні,...
Community Texts
Jun 15, 2020 Франко І.; Franko, Ivan, 1856-1916; Etnohrafichna komisiia; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. 16. -  Галицько-руські народнї приповідки. -  Випуск 2. Т. 1 (Відати-Дїти) . Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко. - У Львові, 1901-1905. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, приповідки, Українські...
Community Texts
Jun 15, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. 15. Знадоби до галицько-руської демонольоґії . Зібрав Володимир Гнатюк. - У Львові, 1904. Накладом  Товариства. З друкарнї Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К....
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Demonology, Ethnography, Ukrainian folklore, український...
Community Texts
Jun 15, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Лесевич Володимир Вікторович; Etnohrafichna komisiia
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. 14. Оповіданя Р. Ф. Чмихала . Зібрав Володимир Лесевич. - У Львові, 1904. Накладом  Товариства. З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарського.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, етнографія, український...
Community Texts
Jun 14, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Etnohrafichna komisiia; Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. Т. 13. Галицько-руські народнї леґенди. т. 2 . Зібрав Володимир Гнатюк. - У Львові, 1902. Накладом  Товариства. З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарського.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ukrainian, етнографія, український...
Community Texts
Jun 14, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Etnohrafichna komisiia; Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. 12. Галицько-руські народнї леґенди. Зібрав Володимир Гнатюк. - У Львові, 1902. Накладом  Товариства. З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарского.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ukrainian, український фольклор,...
Community Texts
Jun 14, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Etnohrafichna komisiia; Колесса Іван Михайлович
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. 11. Галицько-руські народнї пісні з мельодіями . Зібрав у селї Ходовичах др. Іван Колесса. - У Львові, 1901. Накладом  Товариства. З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка під...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ukrainian, Етноґрафічний збірник,...
Community Texts
Jun 14, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Etnohrafichna komisiia; Franko, Ivan, 1856-1916; Франко І.
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. 10. Галицько-руські народнї приповідки . Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. - Вип. I (А-Відати). - У Львові, 1901. Накладом  Товариства. З друкарні Наукового Товариства імені...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ukrainian, приповідки, Українські...
Community Texts
Jun 14, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. 9. Етноґрафічні материяли з Угорської Руси. Зібрав Володимир Гнатюк. - Том III. - I. Західні угорсько-руські комітати. II. Бач-Бодроґорський комітат . - У Львові, 1900. Накладом  Товариства. З...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ukrainian, етнографія, фольклор,...
Community Texts
Jun 13, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Роздольський О.І.
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає етноґрафічна комісия Наукового Товариства імені Шевченка. Т. 8. Галицькі народнї новелї . Зібрав Осип Роздольський. - У Львові, 1900. - Накладом  Товариства. З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарського.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ukrainian, українські новели,...
Труды шестого Археологического съезда в Одессе (1884 г.) Том 2 . - Одесса: Типография А.Шульца, 1888. Оглавление : 1. Модестов В.И . О русском произношении и правописании греческих слов, особенно в приложении к собственным именам всякого рода, относящихся к древнегреческим колониям...
Topics: VI археологічний з'їзд, археологічний з'їзд
Community Texts
Jun 12, 2020 Іван Федоров
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Біблія . – Острог : видавець Іван Федоров. Друкарня Костянтина Василя Острозького, 1581.
Topic: стародруки
Community Texts
Jun 9, 2020 Студинський К.Й.
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Лірники . Студия Кирила Студинського. Виданє Василя Лукича. – У Львові: Накладом редакції "Зорі". З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського, 1894.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, лірники, українські пісні
Community Texts
Jun 9, 2020 Студинський К.Й.
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Памятки українсько-руської мови і літератури = Monumenta linguae necnon litterarum ukraino-russicarum (ruthenicarum) / видає Комісія археографічна Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського. Т. 5 : Памятки полємічного письменства кінця XVI і поч. XVII в. / видав Кирило...
Topic: Памятки українсько-руської мови і літератури
Community Texts
Jun 9, 2020 Франко І.; Franko, Ivan, 1856-1916
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Памятки українсько-руської мови і літератури = Monumenta linguae necnon litterarum ukraino-russicarum (ruthenicarum) / видає Комісія археографічна Наук. Т-ва ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського. Т. 1 : Апокрифи і легенди з українських рукописів, т. 1: Апокрифи старозавітні /...
Topic: Памятки українсько-руської мови і літератури
Community Texts
Jun 8, 2020 Гуменюк А.І.; Вірський П.П.
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Українські народні танці / Упорядкування, вступна стаття та примітки А.І. Гуменюка. За редакцією П.П. Вірського. – Київ: Наукова думка, 1969. – 610 c. Українські народні танці, запальні і ліричні, нестримні і повільні, полонили весь світ. У них яскраво виявляється характер, висока...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, етнографія, Етнографія та...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1862. Листопад (октябрь) . – Санкт-Петербург: В типографии П.А. Кулиша, [1863]. – 246 с.
Topic: Основа (журнал)
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1862. Жовтень (сентябрь) . – Санкт-Петербург : В типографии П.А. Кулиша и Н. Тиблена и К., 1862. – 292 с. Зміст Мысли Южнорусса: . Запара Д.  VIII. Н. И. Костомарову /  Д. Запара . - С. 1-5. Іонин А.  IX. По-поводу учебников /  А. Іонин . - С. 6....
Topics: Основа (журнал), Братства, Живописна Україна, серія...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1862. Серпень (август) . – Санкт-Петербург : В типографии П.А. Кулиша и Тиблена и К., 1862. – 270 с.   Зміст Мысли Южнорусса: . Г. Т.  VII. На каком языке обучать наш народ /  Г. Т. . - С. 1-12. Недоборовський З.  VIII. И моя лепта /  З. Недоборовський...
Topics: Основа (журнал), Живописна Україна, серія офортів,...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 7
favorite 1
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1862. Липець (июль) . – Санкт-Петербург: В типографии П.А. Кулиша и Тиблена и К., 1862. – 210 с.   Зміст Мысли Южнорусса:. IV, Историческая неправда и Западно-Российскій патріотизм. - С. 1-13. Погарскій Ст.  V, О народном образованіи и о...
Topics: Основа (журнал), Бессарабія, Бориспіль, Живописна...
Community Texts
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1862. Червець (июнь) . – Санкт-Петербург : В типографии П.А. Кулиша и Тиблена и К., 1862. – 270 с.   Зміст Костомаров Н. И.  Мысли Южнорусса: II, Християнство и кріпацтво /  Н. И. Костомаров . - С. 9-12. Кулиш П. А.  III, Взгляд южнорусскаго...
Topics: Основа (журнал), Веснянки, Бориспіль, Живописна...
Community Texts
Jun 3, 2020
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1862. Травень (май) . – Санкт-Петербург: В типографии П.А. Кулиша, 1862. – 338 с.
Topic: Основа (журнал)
Community Texts
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1862. Квітень (апрель) . – Санкт-Петербург: В типографии П.А. Кулиша, 1862. – 266 с.
Topic: Основа (журнал)
Community Texts
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1862. Березіль (март) . – Санкт-Петербург : В типографии П.А. Кулиша, 1862. – 260 с.
Topic: Основа (журнал)
Community Texts
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1862. Лютий (февраль) . – Санкт-Петербург : В типографии П.А. Кулиша, 1862. – 310 с.
Topic: Основа (журнал)
Community Texts
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1862. Січень (январь) . – Санкт-Петербург : В типографии П.А. Кулиша, 1862. – 382 с.
Topic: Основа (журнал)
Community Texts
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Ноябрь-декабрь . – Санкт-Петербург : В типографии П.А. Кулиша, 1861. – 420 с.
Topic: Основа (журнал)
Community Texts
Jun 3, 2020
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Октябрь . – Санкт-Петербург : В типографии Н. Тиблена и Комп., 1861. – 330 с.   Зміст Шевченко Т. Г.  Кобзар XXXV-XXXVII /  Т. Г. Шевченко . - С. 1-2. Листи Шевченка до Я. Г. Кухаренка и М. С. Щепкина. - С. 3-16. Ломус  Химери /  Ломус . - С. 17-20. Куліш...
Topics: Основа (журнал), Живописна Україна, серія офортів,...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Сентябрь . – Санкт-Петербург : В типографии Н. Тиблена и Комп., 1861. – 250 с.   Зміст Шевченко Т. Г.  Кобзар, XXXIV. Частина поеми: Черниця Марьяна /  Т. Г. Шевченко . - С. 1-12. Дневник Т. Г. Шевченка. - С. 13-24. Кулиш П. А.  Народня Слава,...
Topics: Основа (журнал), Живописна Україна, серія офортів,...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Август . – Санкт-Петербург : В типографии Н. Тиблена и Комп., 1861. – [216] с. Зміст Шевченко Т.  Кобзар, XXVIII-XXXI /  Т. Шевченко . - С. 1-2. Дневник Т. Г. Шевченка. - С. 3-15. Кузьменко П.  Не так ждалося, да так склалося /  П. Кузьменко . - С. 16-28....
Topics: Основа (журнал), Чорноморське козацьке військо,...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 8
favorite 1
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Июль . – Санкт-Петербург : В типографии Н. Тиблена и Комп., 1861. – [216] с.   Зміст Шевченко Т. Г.  Кобзарь, XXIV-XXVII /  Т. Г. Шевченко . - С. 1-3. Григорій Квитка  Листъ Основьяненка до Шевченка /  Квитка Григорій . - С. 4-6. Дневникъ Т. Г....
Topics: Основа (журнал), Живописна Україна, серія офортів,...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Июнь . – Санкт-Петербург : В типографии Н. Тиблена и Комп., 1861. – 48, 38, 175, 3 с.   Зміст Шевченко Т. Г.  Кобзар, XX-XXIII. Предсмертні думи /  Т. Г. Шевченко . Дневник Т. Г. Шевченка. Нечуй-вітер А.  Не було змалку - не буде до'станку /  А....
Topics: Основа (журнал), Живописна Україна, серія офортів,...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Май . – Санкт-Петербург : В типографии Н. Тиблена и Комп., 1861. – [288] с. Зміст Шевченко Т. Г.  Кобзар, XIV-XIX. Предсмертні думи /  Т. Г. Шевченко . - С. 1-5. Шевченко Т. Г.  Дневник /  Т. Г. Шевченко . - С. 6-14. Мордовцев Д. Л.  Салдатка /  Д. Л....
Topics: Основа (журнал), Живописна Україна, серія офортів,...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Март . – Санкт-Петербург : В типографии П.А. Кулиша, 1861. – [360] с.   Зміст Высочайший Манифест 19 февраля. Жемчужников Л. М.  Воспоминание о Шевченке; его смерть и погребение /  Л. М. Жемчужников . - С. 1-21. Шевченко Т. Г.  Кобзар, VII-XII...
Topics: Основа (журнал), Тарас Шевченко, Українська...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 5
favorite 1
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Апрель . – Санкт-Петербург : В типографии П.А. Кулиша, 1861. – [270] с.   Зміст Шевченко Т. Г.  Кобзар. Невольник. - С. 1-41. Вовчок Марко  Два сини /  Марко Вовчок . - С. 21-27. Номис М. Т.  Тітка Настя /  М. Т. Номис . - С. 28-38. Казюк Панько...
Topics: Основа (журнал), Живописна Україна, серія офортів, Іван...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 6
favorite 1
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Февраль . – Санкт-Петербург: В типографии П.А. Кулиша, 1861. – 296 с. Зміст Шевченко Т. Г.  Кобзар. Москалева криниця /  Т. Г. Шевченко . - С. 1-13. Стороженко Олекса  Закоханий чорт /  Олекса Стороженко . - С. 14-40. Стихи . Кузьменко П....
Topics: Основа (журнал), Микола Костомаров, Іван...
Community Texts
Jun 3, 2020 Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
texts
eye 9
favorite 2
comment 0
Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник. 1861. Январь . – Санкт-Петербург : В типографии П.А. Кулиша, 1861. – 370 с.   Зміст Шевченко Т.Г.   Кобзар /  Т. Г. Шевченко . - С. 1-10. Вовчок Марко   Три долі /  Марко Вовчок . - С. 9-90. Стихи . Галузенко Филимон   На Вкраїну /  Филимон Галузенко...
Topics: Основа (журнал), Іван Котляревський, Микола Маркевич,...
Науковий збірник Музею української культури в Свиднику. Т. 1 . Фольклористика . – Свидник, 1965. – 63 с.  Відділ української літератури в Пряшеві
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, фольклор, український...
Community Texts
Jun 1, 2020 Роздольський О.І.; Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine)
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник, видає Наукове Товариство імені Шевченка. Т. 7. Галицькі народні казки (№ 26-77) . Зібрав Осип Роздольський. - У Львові, 1899. Накладом Товариства. З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарского.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Fairy tale, Ethnography, фольклор, український...
Community Texts
Jun 1, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Етнографічний збірник / Наукове товариство ім. Шевченка. Етнографічна комісія. - Львів. Т. 6 : Галицько-руські анекдоти / зібрав В. Гнатюк. - Львів: [б.в.], 1899. - ХІІ, 370 с.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, українські анекдоти,...
Community Texts
May 28, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Франко І.; Franko, Ivan, 1856-1916
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Етноґрафічний збірник. Видає Етнографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка. Т. V. Виданий під редакцією д-ра Івана Франка. - Львів : З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1898.
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ethnology, incantations, Ukranian incantations, adage,...
Community Texts
May 28, 2020 Naukove tovarystvo im. SHevchenka (Lʹviv, Ukraine); Гнатюк Володимир Михайлович; Hnatiuk, V. M. (Volodymyr Mykhalovych), 1871-1926
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Етнографічні матеріали з Угорської Русі. Зібрав Володимир Гнатюк. Том 2: Казки, байки, оповідання про історичні особи, анекдоти // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1898. Том 4 Накладом Наукового Товариства імені...
Topics: Folklore, Folklore, Ukrainian, Ethnography, Ethnology, фольклор, український...